Học kinh thánh Bài 92: Ý nghĩa biểu tượng chim đại bàng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học kinh thánh Bài 92: Ý nghĩa biểu tượng chim đại bàng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo