LHS Thứ Bảy Tuần XXVI TN: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

LHS Thứ Bảy Tuần XXVI TN: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo