Lời Chúa cho Thiếu Nhi Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C | Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông


Lời Chúa cho Thiếu Nhi Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C | Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông

Lời Chúa cho các em Thiếu nhi được thực hiện bởi Ban Truyền Thông Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo