🔴Thánh Lễ THỨ NĂM, ngày 22/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


🔴Thánh Lễ THỨ NĂM, ngày 22/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo