🔴 Thánh Lễ THỨ NĂM, ngày 29/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

🔴 Thánh Lễ THỨ NĂM, ngày 29/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo