THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Kon Tum | 5h30, 29/09/2022

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Kon Tum | 5h30, 29/09/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo