Tôi có chấp nhận yếu đuối, đau khổ của mình? - Bài giảng mới nhất của Lm. GB Phương Đình Toại, MI

Tôi có chấp nhận yếu đuối, đau khổ của mình? - Bài giảng mới nhất của Lm. GB Phương Đình Toại, MI

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo