Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung (12/10/2022): ĐTC Phanxicô: Ước muốn là la bàn để phân định hướng đi của chúng ta


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung (12/10/2022): ĐTC Phanxicô: Ước muốn là la bàn để phân định hướng đi của chúng ta

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo