CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 207 - Chúa Nhật 19.10.22: Lc 17, 11-19 - Hãy biết ơn Chúa - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 207 - Chúa Nhật 19.10.22: Lc 17, 11-19 - Hãy biết ơn Chúa - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo