Giảng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Lm. An-rê Ngọc Dũng


Bài giảng lễ Chúa Nhật 30 mùa thường niên năm C - Khánh Nhật Truyền Giáo, cử hành lúc 8g00 ngày 23.10.2022 tại nhà thờ giáo xứ Công Lý, quận 3, TGP. Sài-Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo