🔴 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN : THÁNH LỄ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ LONG XUYÊN IV | Lúc 17:00 THỨ BẢY

🔴 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN : THÁNH LỄ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ LONG XUYÊN IV | Lúc 17:00 THỨ BẢY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo