🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 08.10.2022| DCCT Hà Nội


TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 08.10.2022

- 09 GIỜ 30: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 10 GIỜ 00: THÁNH LỄ Mời quý vị và các bạn tham dự giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo hội mời gọi chúng ta trong ngày thứ Bảy hướng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta trong Đức tin. Chúng ta đến với Mẹ Maria, cách riêng Mẹ Maria qua bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo