✝Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 27.10.2022 tại nhà thờ Chí Hòa

✝Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 27.10.2022 tại nhà thờ Chí Hòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo