🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 1 - Thứ năm - 17g30 - 13/10/2022| DCCT Sài Gòn


🔴 Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 1 - Thứ năm - 17g30 - 13/10/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo