Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 19-11-2022 tại Nhà thờ Đồng Tiến.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 19-11-2022 tại Nhà thờ Đồng Tiến.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo