Học Kinh Thánh Bài 97: Biểu tượng đất máu nơi ông Giuđa tự tử - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Học Kinh Thánh Bài 97: Biểu tượng đất máu nơi ông Giuđa tự tử - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo