Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ĐTC dâng lễ cho 9 Hồng Y, 148 Giám Mục bao gồm Đức Cha Cao Đình Thuyên


Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ĐTC dâng lễ cho 9 Hồng Y, 148 Giám Mục bao gồm Đức Cha Cao Đình Thuyên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo