ĐTC Phanxico chủ sự Thánh lễ nhân ngày "Thế giới người nghèo", lần thứ VI


ĐTC Phanxico chủ sự Thánh lễ nhân ngày "Thế giới người nghèo", lần thứ VI

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo