🔴 Trực tiếp: ĐÊM TÔN VINH ĐỨC MẸ VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI |12/11/2022.


🔴 ĐÊM TÔN VINH ĐỨC MẸ TÀPAO VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Vào lúc 19g00, Thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022 - Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.

CHƯƠNG TRÌNH: 19g00: RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ, LẦN CHUỖI MÂN CÔI. 19g45: CHẦU THÁNH THỂ. 20g00: RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo