✝Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 04.11.2022 tại Họ đạo Chợ Đũi


✝Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 04.11.2022 tại Họ đạo Chợ Đũi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo