TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TIN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ | 17g15 | 2/11/2022


TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TIN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ | 17g15 | 2/11/2022

TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TIN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ | 17g15 | 02/11/2022 DO ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN GIÁO MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG CHỦ SỰ THÁNH LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ, GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo