Bài giảng Tĩnh Tâm 2 của Lm. GB Phương Đình Toại, MI, tại Nhà thờ Phanxicô Đakao vào lúc 17g30 ngày 17/12/2022

Bài giảng Tĩnh Tâm 2 của Lm. GB Phương Đình Toại, MI, tại Nhà thờ Phanxicô Đakao vào lúc 17g30 ngày 17/12/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo