Bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.


Bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo