Bài giảng trong Thánh lễ truyền chức Phó tế của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại NTCT Bắc Ninh ngày 30/12/2022.


Bài giảng trong Thánh lễ truyền chức Phó tế của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại NTCT Bắc Ninh ngày 30/12/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo