Diễn từ của ĐTC Phanxicô trước Giáo triều Rôma trong cuộc tiếp kiến chúc mừng Giáng Sinh 22/12/2022

Diễn từ của ĐTC Phanxicô trước Giáo triều Rôma trong cuộc tiếp kiến chúc mừng Giáng Sinh 22/12/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo