LHS Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thánh Gioan Tông Đồ - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT


LHS Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thánh Gioan Tông Đồ - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo