LHS Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Lễ Các Thánh Anh Hài - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT


LHS Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Lễ Các Thánh Anh Hài - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo