Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2022 | Ngày 2: Chúng ta có ĐÓN Chúa Giêsu không?


Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2022 | Ngày 2: Chúng ta có đón Chúa Giêsu không?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo