🔴Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - NGƯỜI LỚN - Ngày I - 18g30 - 15/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng


🔴Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - NGƯỜI LỚN - Ngày I - 18g30 - 15/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo