[Trực tiếp] Đại lễ kính Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm và Truyền chức Linh mục năm 2022 | Giáo phận Thái Bình


[Trực tiếp] Đại lễ kính Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm và Truyền chức Linh mục năm 2022 | Giáo phận Thái Bình

✨Vào 07g30, ngày 08.12.2022, tại Quảng trường Nhà chung Giáo phận Thái Bình sẽ diễn ra thánh lễ trọng thể kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan thầy Đệ nhị Giáo phận Thái Bình và Truyền chức Linh mục cho 29 tiến chức, do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình - chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo