🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 04/12/2022 | II MÙA VỌNG - Lúc 5h00' GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 04/12/2022 | II MÙA VỌNG - Lúc 5h00' GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo