Trực tiếp: Thánh lễ phong chức linh mục 9g30 ngày 29/12/2022 | Thứ Năm - | Giáo phận Mỹ Tho


Trực tiếp: Thánh lễ phong chức linh mục 9g30 ngày 29/12/2022 | Thứ Năm - | Giáo phận Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo