Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | VÀO LÚC 5h30' THỨ BẢY 03/12/2022 | TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KON TUM

Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | VÀO LÚC 5h30' THỨ BẢY 03/12/2022 | TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KON TUM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo