🛑 Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó tế| Giáo Phận Vinh | Lúc 14h30 Thứ Sáu ngày 16.12.2022


🛑 Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó tế| Giáo Phận Vinh | Lúc 14h30 Thứ Sáu ngày 16.12.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo