🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Và Diễn Nguyện ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH - 21g00 - Tĩnh Nguyện - 21g30 Thánh Lễ - 24/12/2022


🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Và Diễn Nguyện ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH - 21g00 - Tĩnh Nguyện - 21g30 Thánh Lễ - 24/12/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo