🔴Trực Tuyến | CHRISTMAS CONCERT 🌲CHILDREN OF LIGHT 🌲| LUMEN CHOIR | 18-12-2022 | 19:00


🔴Trực Tuyến | CHRISTMAS CONCERT 🌲CHILDREN OF LIGHT 🌲| LUMEN CHOIR | 18-12-2022 | 19:00


Christmas concert 🌲CHILDREN OF LIGHT 🌲 của Lumen Choir tại Nhà nguyện Regina Mundi - 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 vào lúc 7:00 PM, Chúa nhật ngày 18/12/2022 🌲Enjoying Christmas carols and choral songs is a great way to sprinkle your spirit into the festive seasons. This is a live Christmas Concert - CHILDREN OF LIGHT for charity fundraising by Lumen Choir 10th year at 7:00 PM, Dec 18, 2022 - Regina Mundi Saigon - 228 Nam Ky Khoi Nghia, District 3.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo