🔴 Trực Tuyến Thánh Lễ | 17:00 | LỄ GIÁNG SINH | CHÚA NHẬT 25-12-2022 | NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG


🔴 Trực Tuyến Thánh Lễ | 17:00 | LỄ GIÁNG SINH | THỨ BẢY 25-12-2022 | NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo