Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ cầu cho Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XV


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ cầu cho Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo