Giảng lễ HÀNH HƯƠNG Ngày 1 Tết - 17g00 - 22/01/2023 - Đức Cha Giuse BÙI CÔNG TRÁC GM Phụ tá TGPSG


Giảng lễ HÀNH HƯƠNG Ngày 1 Tết - 17g00 - 22/01/2023 - Đức Cha Giuse BÙI CÔNG TRÁC GM Phụ tá TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo