Giảng lễ HÀNH HƯƠNG Ngày 2 Tết - 17g00 - 23/01/2023 - Đức Cha Giuse TRẦN VĂN TOẢN GM GP. Long Xuyên


Giảng lễ HÀNH HƯƠNG Ngày 2 Tết - 17g00 - 23/01/2023 - Đức Cha Giuse TRẦN VĂN TOẢN GM GP. Long Xuyên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo