Lời Ngỏ Của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên - Về Chương Trình Giáo Lý Kinh Thánh


Trong Năm Mục vụ 2023, mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội được mời gọi canh tân đời sống đức tin cá nhân. Công cuộc canh tân đời sống đức tin của mỗi người phải khởi đi từ việc lắng nghe, học hiểu, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Như Thánh vịnh 119 có nói: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Ý thức tầm quan trọng của Lời Chúa trong tiến trình Canh tân đời sống Đức tin cá nhân cũng như cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, kêu mời tất cả các Kitô hữu trong Tổng Giáo phận cùng nhau đọc, học, suy niệm và sống Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Một cách cụ thể, Tổng Giáo phận Hà Nội mở ra chương trình Giáo Lý Kinh Thánh: Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo