🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI do ĐGH. Phanxicô chủ sự


🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI do ĐGH. Phanxicô chủ sự tại Quảng Trường Thánh Phêrô 


Thứ Năm, ngày 5/1/2023 9h30 - giờ Roma | 15h30 - giờ Việt Nam Vatican News Tiếng Việt thực hiện

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo