Thánh lễ kỷ niệm 38 Năm linh mục - Cha Sở Ernest Nguyễn Văn Hưởng 14.01.2023


Thánh lễ kỷ niệm 38 Năm linh mục - Cha Sở Ernest Nguyễn Văn Hưởng 14.01.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo