THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | Lúc 09:00 THỨ BẢY 14/01/2023 | Gp. Long Xuyên


THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | Lúc 09:00 THỨ BẢY 14/01/2023 | Gp. Long Xuyên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo