TRỰC TIẾP: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 12/01/2023 tại nhà thờ Chí Hòa


TRỰC TIẾP: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 12/01/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo