Học Kinh Thánh - Bài 101: Biểu tượng bàn tay ban phúc lành của Chúa Giêsu - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh - Bài 101: Biểu tượng bàn tay ban phúc lành của Chúa Giêsu - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo