Ngày 11-02: Ðức Mẹ Lộ Ðức


Ngày 11-02: Ðức Mẹ Lộ Ðức

Nhiều người cho rằng các phép lạ lớn lao hơn thì rất bàng bạc. Biết bao người đến Lộ Ðức và trở về với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người nghi ngờ việc hiện ra ở Lộ Ðức. Ðể nói với họ, có lẽ tốt hơn là dùng những lời mở đầu của cuốn phim “Song of Bernadette”: “Với những ai tin vào Chúa, thì không cần giải thích. Với những người không tin, thì chẳng sự giải thích nào đầy đủ.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo