[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15h00 ngày 10/02/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi


[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15h00 ngày 10/02/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo