Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ: Cung hiến Bàn thờ G.x Phú Hạnh ngày 28/03/2023


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ: Cung hiến Bàn thờ G.x Phú Hạnh ngày 28/03/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo