Ngày 14.03 Thánh Mathilda


Ngày 14.03 Thánh Mathilda

Khi chồng Bà qua đời thì Otto cùng Henri đã thông đồng tịch thu mọi đất đai hồi môn và tài sản của Bà rồi bắt buộc Bà phải vào sống trong tu viện Eugerben ở Westphalia. Trong lúc đau đớn buồn phiền Bà chạy đến cùng Chúa, Bà hết lòng ăn năn, ăn chay, cầu nguyện, hảm mình. Nhiều hoàng thân công tử đến thăm, than thở cho thân phận của Bà, Bà đã bình tĩnh trả lời: “Đây là thánh ý Chúa, trong mọi hoàn cảnh hãy ca tụng Thiên Chúa!.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo